Dyplom uznania
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej
w Elblągu przy ul. Reja 18 /19

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego "Usługa Dom", Elbląg
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o., Elbląg
mgr inż. Dariusz Urbański
mgr inż. Jacek Wilczewski
mgr inż. arch. Piotr Mazur (architektura), mgr inż. Wojciech Rydzyński (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 7020 m2, powierzchnia zabudowy 2408 m2, powierzchnia użytkowa 8870 m2, a kubatura budynków 35 200 m3.

Zespół składa się z budynków A i B. W części podziemnej znajduje się parking samochodów osobowych. Budynki zrealizowano w technologii tradycyjnej.

Formą architektoniczną zespół nawiązuje do istniejącej zabudowy sąsiedniej.

Fundament stanowi płyta żelbetowa na palach fundamentowych. Dachy pokryto dachówką zakładkową w kolorze graftowym. Elewację wykończono tynkami cienkowarstwowymi w kolorach pastelowych oraz okładziną cegłopodobną, z zastosowaniem gzymsów i boni.

Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 36 miesięcy