Dyplom uznania
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Sąd Rejonowy w Rzeszowie przy ul. Kustowia 4

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Warbud SA, Warszawa
mgr inż. Paweł Kuniewicz, mgr inż. Piotr Lewicki, mgr inż. Andrzej Łagowski
inż. Roman Janowski
mgr inż. arch. A. Krzysztof Barysz, mgr inż. arch. Tomasz Mikołaj (architektura), mgr inż. Grzegorz Komraus (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek wyróżnia się m.in. rozwiązaniem funkcjonalnym. Ma cztery skrzydła, trzy dziedzińce i monumentalny hol poprzedzony portykiem z kolumnami. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 13 753 m2, powierzchnia zabudowy 3668 m2, a kubatura 67 954 m3.

Budynek jest niepodpiwniczony, posadowiony na płycie fundamentowej grubości 35 cm oraz na 690 palach CFA średnicy 60 cm i długości około 10 m. Zastosowano ustrój konstrukcyjny szkieletowy, usztywniony układem ścian i trzonów. W części centralnej na rzucie koła wykonano stropy o konstrukcji płytowo-belkowej. Płyta stropowa ma grubość 20 cm. Oparto ją na żelbetowych monolitycznych ścianach trzonu usztywniającego oraz podciągu obwodowym. W pozostałych częściach budynku wykonano stropy prefabrykowane ze sprężonych płyt kanałowych HC grubości 40 cm. Stropodach nad holem wejściowym jest żelbetowy monolityczny, w postaci rusztu. Jego płyta ma grubość 15 cm, a belki przekrój 40×140 cm. Schody są żelbetowe monolityczne, utwierdzone w ścianach zewnętrznych klatki schodowej.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 36 miesięcy.