Dyplom uznania
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynek Sądu Rejonowego w Świdniku

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Sąd Okręgowy w Lublinie
BUDIMEX SA, Warszawa
inż. Adam Czarnobilski, mgr inż. Rafał Adamczyk
inż. Janusz Samuła
mgr inż. arch. Artur Jasiński (architektura), mgr inż. Marcin Matoga (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki wynosi 8349 m2, powierzchnia zabudowy 4221 m2, powierzchnia użytkowa 8818 m2, a kubatura budynku 46 317 m3.

Obiekt będzie siedzibą Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Mieścić się w nim będzie m.in. 25 sal rozpraw, obsługujących siedem Wydziałów.

Budynek ma konstrukcję żelbetową monolityczną. Konstrukcja części środkowej jest oparta na poprzecznych dwuprzęsłowych wielokondygnacyjnych ramach żelbetowych rozstawionych osiowo co 6,0 m. Nad głównym holem wykonano stropodach przeszkolony w formie rusztu żelbetowego. Szkielet konstrukcji jest wypełniony ścianami murowymi z pustaków Porotherm, grubości 25 cm. Wykonano stropodachy odwrócone. Zastosowano cztery urządzenia dźwigowe.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje i zabezpieczenia.

Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.