Dyplom uznania
Obiekty sportowe
(Grupa VI)

Przebudowa stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną
w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Miasta Gdyni
Lider konsorcjum BUDIMEX SA, Odział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu, partner WAKOZ Sp. z o.o., Luzino
mgr inż. Janusz Buczeń
mgr inż. Adam Kalinowski
mgr inż. arch. Anna Siwek (architektura), mgr inż. Andrzej Kołdej (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca - lider konsorcjum.

Niezbędne było rozebranie obiektu istniejącego (konstrukcji stalowej przekrycia trybun, budynków kasowych, trybun żelbetowych oraz ziemnych). Jednocześnie z tymi robotami wznoszono, podzielone na 4 sekcje, trybuny stadionu. W związku z tym wprowadzono zmiany w procesie oraz w technologii realizacji. Między innymi częściowo zastąpiono monolityczne stopnie widowni i stopnie schodowe elementami prefabrykowanymi. W celu umożliwienia robót w okresie niskich temperatur zastosowano kable grzewcze zatopione w stropie podczas betonowania, nagrzewano też poszczególne fragmenty gruntu, aby umożliwić wykonanie wykopów i układanie instalacji podsadzkowych. Systemowe rusztowania umożliwiły stosunkowo szybkie wykonanie żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych.

Do wykonania betonów architektonicznych użyto deskowania o standardowych wymiarach, obitego płytami sklejki.

Przekrycie stanowi konstrukcja stalowa, linowa, charakteryzująca się bardzo małą masą - około 1,3 kg/m2 oraz pokrycie membranowe. Na wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi dachu włożono liny w kieszenie membrany, podłączone do końców kratownicy wspornikowej. Dach membranowy ma łącznie 52 panele (36 paneli prostokątnych oraz 16 trójkątnych - narożnikowych).

Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.