Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty sportowe
(Grupa VI)

Modernizacja miejskiego stadionu MKS CRACOVIA
przy ul. Kałuży 1 w Krakowie

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny realizator inwestycji i generalny wykonawca:

Dyrektor wykonawczy:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miejska Kraków
MKS CRACOVIA, Kraków
Konsorcjum ALPINE-BUDUS:
Alpine Bau Deutschland AG NL Berlin, Alpine Bau GmbH, Alte Bundesstrasse 10, Wals bei Salzburg Austria, Alpine Construction Polska, Kraków - Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA, Katowice;
Zbigniew Urbaniec
mgr inż. Maciej Boratyński, inż. Marcin Marszalik
mgr inż. Andrzej Piotrowicz
arch. Carlos Lamela Y DE Vargas (architektura), mgr inż. Marcin Przepiórka (konstrukcje żelbetowe), mgr inż.Jerzy Pełczyński, mgr inż. Waldemar Ziach (konstrukcje stalowe)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia zabudowy wynosi 10 934 m2, powierzchnia użytkowa 16 566 m2, a kubatura obiektu 128 433 m3.

Modernizacja stadionu polegała na wyburzeniu starego stadionu z trybunami ziemnymi (przemieszczenie około 160 000 m3 ziemi i gruzu) oraz wybudowaniu nowego stadionu spełniającego wymagania licencyjne PZPN i kategorii II UEFA, z trybunami przekrytymi i całkowitą liczbą miejsc siedzących wynoszącą ponad 15 tys.

Konstrukcja obiektu jest żelbetowa słupowo-płytowa, uzupełniona miejscowo stropami zespolonymi. Zastosowano prefabrykaty opierane na belkach żelbetowych, wykonane na placu budowy. Przekrycie stanowi konstrukcja stalowa.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.