Nagroda III stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Zespół budynków mieszkalno-usługowych "Maraton" z garażem podziemnym, stanowiący część centrum biurowo-usługowego "Maraton" w obrębie ulic Królowej Jadwigi, Maratońskiej i Olimpijskiej
w Poznaniu

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Restaura Maraton Garden Sp. z o.o., Poznań
Budimex SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
mgr inż. Jarosław Drzewiecki
inż. Jan Kielar
mgr inż. arch. Andrzej Jurkiewicz (architektura), inż. Witold Rybiński (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu 6 niewysokich budynków mieszkalnych, usytuowanych na wspólnej płycie garażu podziemnego.

Powierzchnia działki wynosi 13 816 m2, powierzchnia zabudowy 4347 m2, powierzchnia użytkowa - część nadziemna 21 872 m2, część podziemna 9739 m2, kubatura budynków - część nadziemna 75 196 m3, część podziemna 23 910 m3.

Zespół budynków wzniesiono na terenie nieczynnego stadionu. Ze względu na występowanie warstw nasypów niekontrolowanych, pod płytą fundamentową zastosowano pale żelbetowe średnicy 60, 70 i 90 cm.

Zaprojektowane zostały ściany o grubości 25 cm. W kondygnacjach podziemnych i nadziemnych wykonano słupy żelbetowe z betonu klasy C40/50 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.