Nagroda III stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Sala koncertowa wraz z wyposażeniem na potrzeby
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
w Bielsku Białej przy ul. Wyspiańskiego 5a

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, Bielsko-Biała
mgr inż. Janusz Zielonka
Andrzej Boczkowski, inż. Sławomir Skoczylas (branża elektryczna)
mgr inż. arch. Juliusz Marcinkowski, mgr inż. arch. Piotr Schneider (architektura), mgr inż. Lech Dębski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Jego powierzchnia użytkowa wynosi około 2491 m2, a kubatura około 17 080 m3.

Fundament stanowi ruszt żelbetowy na palach fundamentowych. Centralny element konstrukcji tworzy trzon pomieszczenia widowni. Jego ściany są wykonane jako wielowarstwowe, z częścią nośną w postaci ściany żelbetowej monolitycznej grubości 20 cm.

Również stropy pomieszczenia widowni są żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne sali koncertowej zostały wykonane jako wielowarstwowe murowane, z elementów ceramicznych. Klatki schodowe wykonano jako żelbetowe monolityczne.

Budynek został połączony z istniejącą Szkołą Muzyczną na poziomie I piętra przeszkloną kładką na belkach stalowych. Podstawowymi materiałami wykończeniowymi są: drewno sosnowe i sklejka, wykorzystane głównie jako elementy ustrojów akustycznych pomieszczenia widowni (zarówno ściennych, jak i stropowych) oraz kamień i elementy z miedzi.

Sala koncertowa ma widownię na 340 osób, ze sceną dla orkiestry i chóru, foyer, szatnie, kasy, pomieszczenia dla artystów na zapleczu sceny, studio nagrań, pokoje ćwiczeń dla uczniów.

Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.