Nagroda III stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynek biurowy Sterlinga Business Center w Łodzi
przy ul. Sterlinga 8A

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Deweloper:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Sterlinga Business Center, Warszawa
Budimex SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie
Hines Polska Sp. z o.o., Warszawa
inż. Mirosław Wach
mgr inż. Włodzimierz Szmigiel
mgr inż. arch. Krzysztof Gryczyński (architektura), mgr inż. Piotr Urban (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki wynosi 3620 m2, powierzchnia zabudowy 2243 m2 (część nadziemna) i 3217 m2 (część podziemna), powierzchnia użytkowa 1 943 m2, a kubatura budynków 77 908 m3.

Bryła budynku biurowego powyżej parteru została oparta na rzucie w kształcie litery L, dając optymalną szerokość traktu biurowego i możliwość podziału kondygnacji na potrzeby kilku najemców. Trzon budynku stanowią dwie klatki schodowe, zespół 4 wind i sanitariaty. Budynek ma dwie kondygnacje podziemne garażowe oraz dziewięć kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na biura.

Budynek zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo-słupowej, z wykorzystaniem trzonów komunikacyjnych jako elementów usztywniających układ przestrzenny. Fundament stanowi płyta fundamentowa, a obudowę zewnętrzną części podziemnej - ściany szczelinowe grubości 60 cm. Grubość płyt stropów kondygnacji nadziemnych wynosi 27 cm, stropów podziemia i płyty dachu 30 cm, a zewnętrznej płyty stropu "0" o rozpiętości 8,10 m, obciążonej nasypem i nawierzchnią drogową - 36 cm. Ściany konstrukcji trzonów mają grubość 25 i 20 cm.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.