Nagroda III stopnia
Obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków
(Grupa V)

Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego
na potrzeby placówki kultury w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 51

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa
PBM Południe SA, Warszawa
mgr inż. Wojciech Gil
mgr inż. Grzegorz Wieczorek
mgr inż. arch. Andrzej Barysz (architektura), mgr inż. Artur Frankow (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Fort Sokolnickiego to jeden z fortów Cytadeli. Był budowlą militarną wzniesioną w latach 1848-1851. Cały zespół został gruntownie przebudowany w latach 1928-1932, kiedy wokół fortu urządzono park im. Stefana Żeromskiego. W czasie Powstania Warszawskiego znajdował się tu m.in. szpital polowy.

W skład kompleksu fortu wchodzi ceglany budynek główny, wał ziemny z dwiema prochowniami ukrytymi w wale i murowana fosa, zasypana w latach trzydziestych ubiegłego wieku, gdy fort przestał pełnić funkcje militarne. Budynek główny jest ceglaną basztą artyleryjską o zarysie niepełnego okręgu. Na stropie baszty znajduje się ziemny nasyp. Obecnie teren fortu stał się elementem terenów zielonych dzielnicy Warszawa-Żoliborz. W 1965 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3768 m2, powierzchnia zabudowy 2566 m2, powierzchnia użytkowa 2350 m2, a kubatura budynków 7568 m3.

Wykonano roboty budowlane w budynku głównym i prochowniach, w tym warstwy izolacyjne i instalację odwadniającą dach budynków, wymieniono nasyp ziemny, wykonano amfteatr o konstrukcji żelbetowej, posadowiony na palach fundamentowych. Zamontowano konstrukcję stalową przekrycia dziedzińca wraz z oszkleniem. Nawierzchnię chodników i dróg wykonano z kostki granitowej.

Dokonano renowacji i wykonano prace konserwatorskie elewacji budynku głównego i prochowni, murów ceglanych w podziemiach, a także bramy głównej oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych schodów kamiennych. Odtworzono zewnętrzne gzymsy kamienne z piaskowca czerwonego i białego oraz parapety zewnętrzne z piaskowca białego.

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.