Nagroda III stopnia
Obiekty sportowe
(Grupa VI)

Budowa Narodowego Stadionu Rugby
z zapleczem socjalnym w Gdyni

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdyni
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, Gdynia
inż. Paweł Słowiński
inż. Kazimierz Kalk
mgr inż. arch. Grzegorz Formella, mgr inż. arch. Adam Jowanowski (architektura), mgr inż. Maria Filar, mgr inż. Marek Wrzyszcz (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Stadion ma 2515 miejsc siedzących. Pod trybunami znajduje się zaplecze socjalne, a pod ich częścią środkową - dwukondygnacyjny budynek zaplecza. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia sportowe i rekreacyjne, a na piętrze pomieszczenia biurowe.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 16 009 m2, powierzchnia zabudowy 2080 m2, powierzchnia użytkowa 3183 m2, a kubatura budynków 43 210 m3, w tym pomieszczenia użytkowe 5780 m3.

Fundamenty oraz ramowa konstrukcja trybun zostały wykonane jako żelbetowe monolityczne. Na ramach usytuowano żelbetowe prefabrykaty trybun. Konstrukcję nośną przekrycia trybun stanowią dźwigary stalowe. Na przekryciu zastosowano blachę stalową, ocynkowaną i lakierowaną trapezową, mocowaną do płatwi blachowkrętami ze stali nierdzewnej.

Ściany konstrukcyjne budynku socjalnego są żelbetowe monolityczne grubości 18 cm, a stropy w części socjalno-biurowej i technicznej - monolityczne typu Filigran. Ścianki działowe budynku socjalnego wykonano z bloczków silikatowych grubości 12 ÷ 24 cm.

Stolarka okienna jest z PVC, witryny aluminiowo-szklane, a wewnętrzne - aluminiowe, dwuszybowe nieotwieralne, drzwi techniczne - stalowe, a drzwi zewnętrzne wejściowe - aluminiowe.

Wykonano nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i ciepłownicze, nowe zagospodarowanie terenu, w tym boisko o wymiarach 120 × 74 m, parkingi, obiekty małej architektury, mury oporowe, zieleń oraz ogrodzenie.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.