Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa VII)

Kościół i klasztor Zakonu Sióstr Anuncjatek w Grąblinie, gm. Kramsk

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym
Handel i Usługi Budowlane - Krzysztof Wróbel, Kramsk
mgr inż. Andrzej Cetner
mgr inż. Jacek Łukasik
mgr inż. arch. Andrzej Popławski (architektura), inż. Marek Szymański (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zespół sakralny składa się z 2 wyodrębnionych przestrzennie brył: kościoła oraz klasztoru. Powierzchnia działki budowlanej wynosi 38 300 m2, powierzchnia zabudowy 1718 m2, powierzchnia użytkowa 3510 m2, a kubatura budynków 22 080 m3.

Wnętrze kościoła jest jednonawowe. Suft wykonano jako listwowy o konstrukcji ramowo-płatwiowej z drewna klejonego. Wnętrze doświetlono świetlikiem kalenicowym i pionowymi szczelinami szklonymi, znajdującymi się między przesuniętymi ścianami zewnętrznymi. Kościół może zgromadzić 300 osób.

Klasztor jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Ostatnia kondygnacja mieści się na poddaszu. Na parterze znajdują się pomieszczenia recepcyjne części gościnnej, biura i zaplecze gastronomiczne części klauzurowej oraz garaż, a na piętrze i poddaszu - pomieszczenia mieszkalne oraz ogólne. W piwnicach usytuowano pomieszczenia techniczne i magazynowe, w tym kotłownię. Komunikację pionową zapewniają trzy klatki schodowe oraz hydrauliczny dźwig osobowy o udźwigu 630 kg.

Kościół ma konstrukcję żelbetową monolityczną, ściany zewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej, stropy i schody z żelbetu. Ściany działowe są z cegły dziurawki grubości 12 cm. Dach o powierzchni około 900 m2 wykonano z drewna klejonego i pokryto blachą tytanowo-cynkową.

Tynki zewnętrzne są cementowo-wapienne, a wewnętrzne - gipsowe. Zastosowano sufty z paneli listwowych na konstrukcji stalowej.

Posadzki w nawie kościoła, kaplicy sióstr, korytarzach, zakrystii i schodach wykonano z kamienia, a na chórze, balkonie, strychu i w pokojach - z deszczułek.

Budynek klasztoru ma konstrukcję tradycyjną, ze ścianami murowanymi i stropami żelbetowymi monolitycznymi. Ściany zewnętrzne składają się z warstwy konstrukcyjnej, ocieplenia i warstwy ochronnej. Więźba dachowa jest drewniana.

Obiekty są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.