Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Golden Tulip Gdańsk Residence przy ul. Piastowskiej 160 w Gdańsku 

Inwestor, deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Qualia Development Sp. z o.o., Warszawa 
Allcon Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Gdynia 
Biprowłók Sp. z o.o., Łódź
mgr inż. Dariusz Konkol 

Leon Łuć (roboty ogólnobudowlane i sanitarne), Stanisław Maciej Dąbrowski (roboty elektryczne) 
mgr inż. arch. Andrzej Łukowski, mgr inż. arch. Jarosław Przybylski (architektura), inż. Jan Markowicz, mgr inż. Monika Lorek, mgr inż. Małgorzata Kaźmierczak (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, drveloper i generalny wykonawca.


 
Golden Tulip Residence to hotel czterogwiazdkowy, w którym znajduje się 195 apartamentów. Charakter zabudowy był inspirowany formami z gdańskiej starówki. Niebanalna architektura budynków łączy współczesne materiały i jakość z proporcjami nawiązującymi do gdańskiej architektury.
Konstrukcja obiektu jest tradycyjna murowa, z fragmentami ścian żelbetowych. Dachy są dwuspadowe, mają konstrukcję drewnianą i pokrycie blachą na rąbek stojący. Fundament stanowi płyta żelbetowa i ławy żelbetowe.
Szczególnym wyzwaniem zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy była prestiżowa lokalizacja, a także bliska odległość od morza i związane z tym skomplikowane warunki geologiczne oraz wysoki poziom wód gruntowych. Dlatego część podziemną wykonano w postaci „białej wanny”, zapewniając wymaganą szczelność.
Przyjęte rozwiązanie realizacyjne przewidywało zastosowanie 54 studni obniżających zwierciadło wód gruntowych, które zaprojektowano tak, aby nie powodować oddziaływania na sąsiadujące zabudowania, chroniony drzewostan oraz eksploatowane ujęcie wody „Czarny Dwór”.
Obiekt ściśle odpowiada Księdze Standardów Louvre Hotels & Golden Tulip. Budowa uzyskała Certyfikat Jakości BQS firmy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy wynosi 4368,60 m2, powierzchnia użytkowa 14 138,00 m2, a kubatura budynku 32 915,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia