Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty nowoczesnych technologii
(Grupa III)

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii – etap I i II w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89c 

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie; Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu 
Biuro Architektoniczne 1997, Poznań
mgr inż. Adam Kasznia, mgr inż. Abder Raouf El-Masri, mgr inż. Jarosław Sak 

mgr inż. Stanisław Zdebko, inż. Zbigniew Majak (roboty budowlane), mgr inż. Elżbieta Czarnecka, mgr inż. Mariusz Gerega (roboty sanitarne), mgr inż. Krzysztof Szafranek (roboty elektryczne) 
mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak (architektura), mgr inż. arch. Aleksandra Kornecka, mgr inż. arch. Katarzyna Weiss, mgr inż. arch. Magdalena Leonkiewicz, tech. Andrzej Fiszbach, mgr inż. Jan Drzewiecki (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Zbudowano sześć specjalistycznych obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tworzących multidyscyplinarny ośrodek badawczo-naukowy skupiający specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Zadaniem Centrum jest opracowywanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji biomateriałów i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie – zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz innych dziedzin przemysłu i techniki.
Konstrukcja budynków A, A2-Zwierzętarnia, B, C, D jest żelbetowa monolityczna. Każdy z budynków ma oddzielne fundamenty (ławy żelbetowe). Konstrukcja łączników – stalowa, z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
Budynek A1-Szklarnia składa się z części parterowej naukowo-badawczej (obiekt o konstrukcji stalowej wypełniony płytami z poliwęglanu w ramach aluminiowych) oraz części dwukondygnacyjnej łącznika z budynkiem A – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z dachem płaskim, stanowiącym oparcie dla łącznika o konstrukcji stalowej, prowadzącego na poziom I piętra do budynku A.
Powierzchnia zabudowy wynosi 11 637,10 m2, powierzchnia użytkowa 20 423,20 m2, a kubatura budynku 139 993,35 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia