Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Miasteczko ORANGE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160 

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., Warszawa 
Hill International Sp. z o.o., Warszawa 
KARMAR SA, Warszawa 
Fiszer Atelier 41 Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Roman Siódmak, mgr inż. Bolesław Kaczmarczyk,
mgr inż. Piotr Szefer 

mgr inż. Zbigniew Pilaszkiewicz 
mgr inż. Stanisław Fiszer, mgr inż. Piotr Bujnowski  

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.Inwestycja obejmowała budowę kompleksu połączonych budynków biurowych, wraz z dwiema kondygnacjami podziemnymi garaży na 1050 samochodów. W kondygnacjach podziemnych mieszczą się również pomieszczenia techniczne, zbiornik retencyjny i hydrantowy.
Powyżej poziomu terenu zespół jest podzielony na następujące elementy:

  • wzdłuż Al. Jerozolimskich – budynek frontowy 6-kondygnacyjny,
  • od strony północno-zachodniej – cztery pawilony, każdy wysokości 6 kondygnacji.
Budynek frontowy i pawilony są ze sobą połączone, mają wysokość 22,55 m. Pomiędzy nimi znajduje się otwarty wewnętrzny ogród na gruncie naturalnym.
W budynku frontowym znajduje się hol z głównym wejściem do całego kompleksu. Na parterze przewidziano dostępne przez hol główny pomieszczenia usługowe w części południowej, sale konferencyjne oraz kantynę w części północnej.
Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa, a jego konstrukcję – ustrój żelbetowy monolityczny. Jako pionowe elementy nośne przewidziano słupy i ściany żelbetowe oraz usztywniające trzony klatek schodowych. Płyty stropowe są żelbetowe monolityczne grubości 25–30 cm.
Pochylnia zjazdowa do garażu ma konstrukcję żelbetową. Część zewnętrzna pochylni jest podgrzewana elektrycznie, wierzchnia warstwa – antypoślizgowa.
W zespole budynków przewidziano 26 wind w 9 grupach, o udźwigu od 1000 do 1300 kg, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 11 046,00 m2, powierzchnia użytkowa części nadziemnej 42 507,00 m2 i części podziemnej 28 647,00 m2, a kubatura budynków 106 403,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia