Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Budynek wielofunkcyjny biurowo-handlowo-usługowy
przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie 

Inwestor:
Konsultant techniczny:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Nowy Plac Unii SA, Warszawa 
JUVENES – PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa 
Warbud SA, Warszawa 
Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Tomasz Szopa 

mgr inż. Stanisław Kominiak, mgr inż. Emil Tyśnicki 
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz, mgr inż. arch. Jacek Świderski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (architektura), mgr inż. Wojciech Naziębło – projekt budowlany, mgr inż. Bogusław Wyżykowski,
mgr inż. Arkadiusz Łoziński – projekt wykonawczy (konstrukcja)
 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 
Budynek składa się z trzech części połączonych na wysokości 25 m dachem szklanym.
Budynek A zlokalizowany od strony ul. Waryńskiego, o wysokości głównej bryły budynku (części wysokościowej) wynoszącej 90 m do poziomu attyki oraz wysokości części wysokiej – 25,50 m.
Budynek B zlokalizowany od strony ul. Boya Żeleńskiego, o wysokości głównej bryły budynku równej 25,50 m, a w obrębie kondygnacji +6 – wycofanej w stosunku do bryły głównej – 30,50 m.
Budynek C zlokalizowany od strony ul. Puławskiej, o wysokości głównej bryły budynku 25,50 m, a w obrębie kondygnacji +6 – wycofanej w stosunku do bryły głównej – 30,50 m.
Część podziemna ma cztery kondygnacje.
W budynku można wyróżnić następujące strefy funkcjonalne:

  • część podziemna, kondygnacje od –2 do –4, z przeznaczeniem na parking oraz pomieszczenia techniczne,
  • strefa handlowo-usługowa, kondygnacje od –1 do +1,
  • strefa biurowa, kondygnacje od +2 do +21.

Konstrukcja budynku jest oparta na płycie fundamentowej posadowionej na głębokości około 17 m poniżej terenu. Obudowę wykopu stanowiły ściany szczelinowe, zagłębione 53 m. Konstrukcja nośna budynku jest żelbetowa monolityczna, szkieletowo-płytowa, o zmiennej siatce słupów od 4,00 do 10,40 m, a w części wysokościowej – trzonowo-powłokowa.
Powierzchnia zabudowy wynosi 8898,00 m2, powierzchnia użytkowa 94 695,00 m2, a kubatura budynków 494 478,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia