Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Wielofunkcyjne zintegrowane centrum komunikacyjno-handlowe na stacji Katowice Osobowa, składające się z dworca kolejowego, podziemnego dworca autobusowego, tunelu drogowego, parkingów podziemnych, Galerii Handlowej i wielosalowego kina w Katowicach 

Inwestor i generalny realizator inwestycji:
Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik projektu:

Jednostki projektowa:

Inne jednostki procesu inwestycyjnego:


Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

NEINVER POLSKA, Warszawa 

MEYER BERGMAN, Londyn; PKP SA, Warszawa 
STRABAG Sp. z o.o., Pruszków 
OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa
Sud Architekt Polska Sp. z o.o., Warszawa; Ford Polska Sp. z o.o., Bydgoszcz; Medusa Group Sp. z o.o. Sp. K., Bytom 


Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Katowice; Arbo Projekt Sp. z o.o., Warszawa; Inventim Biuro Projektowe
Sp. z o.o., Kraków; Instac Sp. z o.o., Stara Iwiczna 

inż. Robert Klaszczyk
mgr inż. Wojciech Polak
Architekte D.P.P.G Jocelyn Frederic Fillard, mgr inż. Antoni Pomorski, mgr inż. Katarzyna Jakuć (architektura), mgr inż. Arkadiusz Łoziński (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny realizator inwestycji i generalny wykonawca.

Galeria Katowicka połączona z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym tworzy jedno z najnowocześniejszych w Polsce zintegrowanych centrów komunikacyjno-handlowo-biurowych. Do centrum można dojechać bezpośrednio niemal wszystkimi środkami komunikacji. W ramach inwestycji został zbudowany również podziemny fragment ulicy Dworcowej, łączącej dwie części miasta.
Obiekt składa się z budynku dworca PKP wraz z połączoną z nim funkcjonalnie Galerią Handlową. Budynek dworca, wysokości 16,67 m, ma 3 kondygnacje nadziemne o wymiarach w planie około 36×144 m. Galeria Handlowa wysokości około 17 m, ma 3 kondygnacje nadziemne o wymiarach w planie około 125×175 m. Ponadto obiekt składa się z 2 antresol, z przeznaczeniem na biura oraz restauracje. Pod całością są wykonane 3 kondygnacje podziemne.
Największym wyzwaniem budowlanym było wykonanie prawie 1 km ścian szczelinowych głębokości 30 m, tworzących obrys całej galerii. Niezwykle trudnym zadaniem było również wierne odtworzenie konstrukcji kielichowych z lat siedemdziesiątych, tworzących sklepienie dworca kolejowego i części galerii. W konstrukcjach ułożono 100 000 m3 mieszanki betonowej i 11 000 t stali zbrojeniowej. Położono ponad 750 km kabli elektrycznych. W szczytowych okresach przy realizacji kontraktu pracowało ponad 1200 osób.
Powierzchnia zabudowy wynosi 21 626,60 m2, powierzchnia użytkowa 185 300,00 m2, a kubatura budynku 1 000 823,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia