Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Węzeł drogowy Warszawa Południe (Węzeł Lotnisko) w ramach budowy drogi ekspresowej S2 – odcinek Konotopa – Puławska
wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie 

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Skarb Państwa reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie 

PORR (POLSKA) SA, Warszawa (Lider Konsorcjum) 
DHV POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Marcin Ardziński 

mgr inż. Andrzej Iżbicki (Inżynier Kontraktu) 
inż. Bogdan Sorys  

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Węzeł jest bezkolizyjnym skrzyżowaniem dróg ekspresowych S2 (POW) i S79 (NS), zrealizowany jako jedno ze składowych kontraktu – Budowa drogi ekspresowej w korytarzu rezerwowanym pod autostradę A2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” (długości około 15 km), wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości około 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Przebudowano również urządzenia infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym i poza pasem drogowym – etap II – węzeł „Marynarska” – węzeł „Lotnisko” – węzeł „Puławska”.
W ramach węzła zostały zbudowane: wanna szczelna w ciągu drogi ekspresowej S2, mała wanna szczelna w ciągu łącznicy drogowej WL1, tunele drogowe TD-24, TD-27, wiadukty drogowe WD-19A, WD-19B, WD-19C, WD-20, wiadukty kolejowe Wk-21, Wk-22, Wk-23, trasa główna S2 i S79 oraz łącznice drogowe węzła WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, WL6, WL7, WL8. Budowa węzła była skomplikowana, gdyż w jednym miejscu krzyżowały się istniejące szlaki komunikacyjne, takie jak: kolej, metro i droga. Dodatkowym utrudnieniem było ograniczenie wysokości maszyn budowlanych, które mogły być stosowane w strefie nalotu samolotów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
Zastosowano ściany wanny szczelnej, tuneli oraz podpory wiaduktów kolejowych w postaci ścian szczelinowych grubości 1,0 m. Podczas budowy obiektów inżynierskich węzła zużyto ponad 61 000 m3 betonu na ściany szczelinowe, ponad 66 000 m3 betonu konstrukcyjnego, prawie 9000 t stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej. Wykonane wykopy miały ponad 140 000 m3, a zasypki ponad 100 000 m3. Części wannowe zostały wykończone granitowymi okładzinami, a części tunelowe – ognioochronnymi płytami.
Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia