Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego
w Kołobrzegu (km 330,4-333,4) 

Inwestor:
Główny wykonawca:

Partnerzy:


Jednostka projektowa:

Jednostka nadzoru inwestorskiego:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Morski w Słupsku
Konsorcjum firm: MOEBIUS-BAU POLSKA, Szczecin (aktualnie STRABAG HYDROTECH Sp. z o.o.) – lider;
JOSEF MÖBIUS BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg, Niemcy (aktualnie STRABAG WASSERBAU GmbH); HYDROTECHNIKA-COLCRETE-VON ESSEN Sp. z o.o., Szczecin; CLCRETE-VON ESSEN GmbH&Co. KG, Rastede, Niemcy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku


Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST, Szczecin
mgr inż. Adam Głuszkiewicz

mgr inż. Marek Szulc
mgr inż. Adam Borodziuk (konstrukcja),mgr inż. Dorota Karwowska (nadzór autorski projektu)  

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, główny wykonawca i jednostka projektowa.


 
Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego to pierwszy zrealizowany w Polsce system ochrony brzegu morskiego w postaci plaży podpartej (progi podwodne) z użyciem dodatkowego systemu ostróg brzegowych. Zakres prac podstawowych obejmował:

  • prace saperskie – oczyszczenie terenu budowy z niewybuchów,
  • prace rozbiórkowe – rozbiórka istniejących ostróg (wyrywanie pali) oraz usuniecie elementów żelbetowych (Waveblocków),
  • prace budowlane, w tym:
  • · wykonanie 35 ostróg z pali drewnianych długości 4, 5, 6 oraz 10 m,
    · wykonanie 12 odcinków kamiennych progów podwodnych, wraz z groblami kamiennymi łączącymi korpus główny z ostrogami,
    · sztuczne zasilenie brzegu morskiego materiałem piaszczystym dostarczonym ze wskazanych miejsc poboru, znajdujących się w strefie morskiej w odległości do 12 km od brzegu morskiego.

Zasadniczym elementem całego projektowanego systemu ochronnego brzegu morskiego jest próg podwodny. Materiał na jego budowę był dostarczany drogą morską (statki o ładowności 3000 t i zanurzeniu 5,0 m) z kamieniołomów w Szwecji oraz drogą lądową (transport kolejowy o ładowności jednorazowej 1500 t) z kamieniołomów polskich (Dolny Śląsk).
Powierzchnia zabudowy wynosi 750 000,00 m2, powierzchnia użytkowa 180 000,00 m2, a kubatura kamiennych narzutów podwodnych 134 500,00 m3 i zasilenia brzegu morskiego (plaży) 703 000,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia