Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 72 

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Teatr Muzyczny CAPITOL, Wrocław 
Konsorcjum firm: EKOCENTRUM Sp. z o.o., Wrocław (lider), Biuro Kompleksowej Realizacji Inwestycji „Biedroń”, Wrocław (partner)
Warbud SA, Warszawa 
KKM KOZIEŃ Architekci, Kraków
mgr inż. Marcin Majewski 

mgr inż. Mirosław Baranowski 
dr inż. arch. Marek Kozień (architektura), inż. Ireneusz Grabkowski (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


Inwestycja polegała na modernizacji zabytkowego zespołu budynków teatru, zbudowanego w latach dwudziestych XX wieku.
Do dyspozycji teatru przekazano salę widowiskową na 725 miejsc, salę kameralną na 208 miejsc, salę prób aktorskich, 2 sale prób baletu, salę prób chóru, 6 sal prób indywidualnych. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano najnowocześniejsze materiały dźwiękochłonne.
W podziemiu zlokalizowano część magazynową, z windą towarową o gabarytach kontenera morskiego 20 ft. Na potrzeby aktorów przyjezdnych przewidziano część hotelową. Ponadto znajduje się tu miejsce relaksu i odnowy biologicznej, a nawet zakład fryzjerski z 6 stanowiskami.
Teatr wyposażono w 4 zapadnie sceniczne, zapadnię orkiestronu, 4 wózki boczne, scenę obrotową, około 50 sztankietów, magazyn prospektów. Sceny wyposażono w system sterujący Phantom, cyfrowy system zarządzania i sterowania obwodami nieregulowanymi oraz oświetleniem z grafi cznym kolorowym interfejsem użytkownika z dużym ekranem dotykowym. Zastosowano systemy synchronizacji elektroakustyki, oświetlenia i technologii sceny. Wszystkie systemy można sterować z jednej konsoli.
Elementy wyróżniające zgłaszany obiekt, to m.in.:

  • zielone ściany – żywa roślinność na ścianach foyer oraz pomieszczenia Greenspace,
  • istniejąca sala widowiskowa oraz stare foyer – złocenia oraz srebrzenia, posadzki i okładziny ścian z lastrico.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4409,00 m2, powierzchnia użytkowa 10 958,00 m2, a kubatura budynku 102 476,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia