Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje
(Grupa VII)

Budowa wytwórni konstrukcji stalowych z częścią socjalną oraz infrastrukturą techniczną w Gdyni przy ul. Indyjskiej 7

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Organizator:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
VISTAL OFFSHORE Sp. z o.o., Gdynia 
TEBODIN POLAND Sp. z o.o., Gdańsk 
VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o., Gdynia

VISTAL GDYNIA SA, Gdynia

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o., Gdańsk

mgr inż. Piotr Orzechowski
mgr inż. Cezary Dzenis 
mgr inż. arch. Piotr Kurpyta (architektura), mgr inż. Krzysztof Polatowski (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił organizator.  


 
Nowa hala jest unikatowa w rejonie Morza Bałtyckiego. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie basenu portowego i umożliwia realizację najbardziej złożonych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, głównie dla segmentu Marine i Offshore. Hala ma w rzucie wymiary 217×62×32 m. Jest wyposażona w suwnicę o udźwigu 100 t. Hala stanowi pierwszy i najważniejszy etap inwestycji Grupy Kapitałowej VISTAL o łącznej wartości 102 mln zł. Jest położona na Nabrzeżu Indyjskim, co oznacza łatwą możliwość załadunku i transportu morskiego produkowanych konstrukcji. Hala ma znaczenie nie tylko dla inwestora, ale jest istotnym elementem branży stoczniowej w Polsce.
Oprócz zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, hala ma element zabytkowy – Olejarnię Gdynia, która została na stałe wkomponowana w ścianę czołową hali. Teren portowy, pierwotnie stanowiący nieużytek ze zdegradowanymi budynkami, w tym zabytkowym budynkiem olejarni, został zagospodarowany i stanowi obecnie element zwiększający konkurencyjność nie tylko inwestora, ale również całego regionu, w tym gminy Gdynia i województwa pomorskiego.
Powierzchnia zabudowy wynosi 12 662,60 m2, powierzchnia użytkowa 12 250,25 + 1303,76 m2, a kubatura hali 379 314,00 + 6640,67 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.