Dyplom uznania
Obiekty biurowo-handlowo-usługowe
(Grupa V)

Galeria BOREK w Ostrzeszowie, przy Placu Borek 18

Inwestor, generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

TRASKO-INVEST Sp. z o.o., Ostrzeszów
TRASKO-INVEST Sp. z o.o., Ostrzeszów
Leszek Aksamski
mgr inż. Mariusz Gorgol
mgr inż. arch. Tomasz Śniegula (architektura), mgr inż. Wojciech Lechowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 

Galeria jest budynkiem handlowo-usługowym trzykondygnacyjnym, zlokalizowanym w ścisłym centrum miasta. Elewacje zaprojektowano tak, aby nawiązać do otoczenia objętego ochroną konserwatorską, a jednocześnie zachować nowoczesny wygląd obiektu. Poszczególne lokale handlowe i usługowe nie są powiązane funkcjonalnie. Na terenie działki zlokalizowano parkingi oraz wiatę na wózki i wiatę na śmieci.

Parter obiektu został przeznaczony na trzy wielkopowierzchniowe lokale handlowe, wraz z uzupełniającymi lokalami o mniejszej powierzchni przeznaczonymi na usługi. Na pierwszym piętrze zlokalizowano 24 lokale przeznaczone na niewielkie sklepy, a na ostatnim piętrze – lokal gastronomiczny z kręgielnią oraz powierzchnie biurowe na wynajem. Pomieszczenia administracyjnogospodarcze znajdują się na drugim piętrze. Konstrukcję obiektu stanowią elementy żelbetowe monolityczne i prefabrykowane. Zastosowano monolityczno-płytowy strop żelbetowy. Dzięki temu umożliwiono swobodne prowadzenie instalacji pod powierzchnią stropu. Konstrukcję stropu powiązano ze słupami i ścianami prefabrykowanymi. Zastosowanie „szybkich szalunków” oraz elementów prefabrykowanych wpłynęło na znaczne skrócenie czasu realizacji i przyspieszenie wykonania kolejnych kondygnacji. Ściany zewnętrzne są prefabrykowane i murowane, elewacja klinkierowa wentylowana.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1660,00 m2, powierzchnia użytkowa 4577,88 m2, a kubatura budynku 16 415,06 m3. Całość prac wykonano w ciągu 7 miesięcy.