Dyplom uznania
 Budownictwo mieszkalne
o wartości od 15 do 25 mln zł

(Grupa II)

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 1b

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Warszawa
SINEVIA Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
Pracownia projektowa „ARCHIKAR” Architekt Adam Karkusiewicz, Warszawa
mgr inż. Bartłomiej Nowak
Maciej Wojdyło (branża budowlana), Roman Łutek (branża sanitarna),
Roman Balcerowski (branża elektryczna)
mgr inż. arch. Adam Karkusiewicz (architektura), mgr inż. Marcin Janisiewicz (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.


 

Budynki mają sześć kondygnacji, w tym pięć nadziemnych oraz jedną podziemną zawierającą komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia pomocnicze wraz z garażem podziemnym otwartym, odrębnym dla każdego budynku, wychodzącym poza obrys budynku. Budynki wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, oddylatowanej od części garażowej powyżej fundamentów. Każdy budynek podzielono na trzy niezależne piony mieszkaniowe, stosując dylatacje na styku klatek schodowych. W części nadziemnej konstrukcję budynków stanowią stropy żelbetowe typu Filigran, oparte na ścianach murowanych. Szyby windowe żelbetowe oddylatowano od konstrukcji budynku. Budynki wykończono „pod klucz”. Elewacje wykonano według technologii „lekkiej mokrej”, z elementami okładzin klinkierowych oraz elewacją drewnopodobną – wykonaną jako odcisk w tynku. Budynki zrealizowano z pełnym wykończeniem (stolarka okienna i drzwiowa, okładziny podłogowe i ścienne – panele, gres, glazura, terakota), wraz z instalacją elektryczną, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania, z węzłem cieplnym, białym montażem oraz kuchenkami elektrycznymi.

W otoczeniu budynków wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz plac zabaw dla dzieci. Ponadto przebudowano istniejący układ komunikacyjny w postaci dróg i chodników. Powstały także nowe miejsca parkingowe. Budynki wyposażono w windy. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 708,80 m2, powierzchnia użytkowa 4131,68 m2, a kubatura budynków 15 119,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.