Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty służby zdrowia i rekreacji
(Grupa IX)

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63a

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
ECM Group Polska SA, Warszawa
Warbud SA, Warszawa
Open Architekci Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Łukasz Stańczyk, mgr inż. Łukasz Blusiewicz
mgr inż. Zofi a Bułacińska
mgr inż. arch. Przemysław Kokot (architektura) mgr inż. Marek Salak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Szpital jest nowoczesnym obiektem dysponującym 535 łóżkami, w tym 453 to łóżka pediatryczne, 37 – neonatologiczne i 45 – położnicze. Budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, 6 nadziemnych oraz kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu. Część nadziemna to trzy skrzydła ułożone na osi północ – południe. Skrzydła są połączone w części środkowej przebiegającym na osi wschód – zachód wielokondygnacyjnym dziedzińcem wewnętrznym z przekryciem przeszklonym dwoma świetlikami. Dziedziniec łączy kliniki i przychodnie. Z przestrzeni wewnętrznego dziedzińca – atrium są dostępne sale dydaktyczne. Klarowny układ funkcjonalny znajduje swoje odzwierciedlenie w elewacjach, których kompozycja została podporządkowana funkcji obiektu. Białe płyty cementowe elewacji oraz grafitowa ślusarka okienna nawiązują do kolorystyki sąsiednich obiektów.

Obiekt jest szpitalem uniwersyteckim, mającym również szereg sal dydaktycznych i salę konferencyjną, wykorzystywanych do kształcenia kadr.

Powierzchnia zabudowy wynosi 12 274,50 m2, powierzchnia użytkowa 40 079,09 m2, a kubatura budynku 398 049 m3. Całość prac wykonano w ciągu 37 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia