Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty komunalne i komunikacja
(Grupa VI)

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 15

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Generalny projektant:
Główni projektanci
MPK Poznań Sp. z o.o., Poznań

konsorcjum firm: SAFEGE Oddział w Polsce, Kraków – lider, SYSTRA SA Oddział w Polsce – partner
konsorcjum firm: ZUE SA, Kraków – lider,
konsorcjum firm: AB PROJEKT Sp. z o.o., Tychy – lider, PROGREG, Kraków – partner
mgr inż. Roman Lipiński
mgr inż. Stanisław Leśniak
mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski
mgr inż. arch. Leszek Witański (architektura) mgr inż. arch. Paweł Tomaszewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Zajezdnia tramwajowa służy kompleksowej obsłudze tramwajów, a więc ich postoju, wykonywania przeglądów i napraw (w tym malowania pojazdów i ich mycia) oraz obsługi istniejącej infrastruktury tramwajowej.

Nowo projektowane obiekty tworzą zwarty układ urbanistyczny. Budynek hali postojowej składów tramwajowych ma wysokość 11,07 m. Budynek hali głównej zajezdni z budynkiem biurowym to obiekt w części hali głównej jednokondygnacyjny wysokości 11,39 m, a w części biurowo-administracyjnej – dwukondygnacyjny wysokości 11,10 m. Budynek warsztatu torowego z częścią biurowo- socjalną jest w części biurowo-socjalnej dwukondygnacyjny wysokości 8,15 m, a w części warsztatowej – jednokondygnacyjny maksymalnej wysokości 10,20 m. Budynek magazynowy z garażem pojazdów szynowych jest jednokondygnacyjny wysokości 7,90 m w części garażowej i 5,04 m w części magazynowej.

Wykonano też szereg mniejszych obiektów, które są integralną częścią ukształtowania terenu. Przed frontowymi ścianami budynków hali głównej zajezdni i hali warsztatu torowego zlokalizowano 277 miejsc postojowych dla samochodów pracowników i gości.

Konstrukcję główną budynków stanowią wieloprzęsłowe ramy, składające się ze słupów żelbetowych utwierdzonych w stopach kielichowych oraz stalowych dźwigarów kratownicowych połączonych przegubowo ze słupami.

Powierzchnia zabudowy wynosi 45 393,47 m2, powierzchnia użytkowa 49 095,60 m2, a kubatura budynku 379 279,89 m3. Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia