Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty komunalne i komunikacja
(Grupa VI)

Modernizacja strefy terminala 1 z jej pełną integracją ze strefą terminala 2 kompleksu Terminala Międzynarodowego w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Warszawa

konsorcjum firm:
Hochtief Polska, Oddział w Warszawie
HOCHTIEF SOLUTIONS AG
ESTUDIO LAMELA Sp. z o.o., Oddział w Warszawie
mgr inż. Krzysztof Wysocki
mgr inż. Janusz Grzegorz Banaszak
arch. Carlos Lamela Y De Vargas, arch. Pierelucia Roccheggiani (architektura), mgr inż. Jerzy Błażeczek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.


 

Zadanie obejmowało modernizację istniejącego dworca pasażerskiego Terminal 1 na lotnisku im. F. Chopina przy ul. Żwirki i Wigury 1, polegającą na przebudowie, rozbudowie i dostosowaniu do współcześnie obowiązujących standardów obsługi pasażerów i bagażu oraz bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a także na pełnej integracji dworca ze zrealizowaną wcześniej strefą Terminala 2.

Powierzchnia nowego obiektu wynosi ponad 60 tys. m2 (po połączeniu z obecnie użytkowaną częścią terminal ma powierzchnię całkowitą 154,5 tys. m2). W procesie modernizacji praktycznie w całości została wykorzystana konstrukcja nośna istniejącego obiektu. Wymieniono natomiast kopułę i wyposażenie budynku. Wybudowano także dodatkową kondygnację z przeznaczeniem na biura. Obecnie nowy terminal ma siedem kondygnacji (pasażerowie mają dostęp do trzech z nich).

Dokonane zmiany zwiększyły komfort obsługi pasażerów i przepustowość portu, która w ciągu najbliższych 15 lat może osiągnąć około 20 mln osób rocznie. Dzięki temu lotnisko ma szansę stać się najważniejszym i największym portem w Europie Środkowej. Do dyspozycji pasażerów w nowej części terminala jest 48 stanowisk check-in. W nowych halach odlotów i przylotów znajdują się też kasy linii lotniczych, dodatkowe stanowiska biur podróży, nowe stanowiska wypożyczalni samochodów, a także biura linii lotniczych. Nowy terminal to krótszy czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa. Dla pasażerów jest dostępnych 9 dodatkowych punktów kontroli bezpieczeństwa. Istnieje też bezpośrednie połączenie terminala ze stacją kolejową, a przejście podziemne z hali do tej stacji oznacza, że w drodze do pociągu nie trzeba opuszczać budynku.

Ciekawostkę stanowi innowacyjne w skali światowej rozwiązanie: elektrownia słoneczna na dachu, która w momencie projektowania była największym tego rodzaju obiektem w Polsce. Panele z ogniwami fotowoltaicznymi pokrywają 80% powierzchni dachu terminala (7 tys. m2). Zapewniają uzyskanie rocznie blisko 1 MW energii elektrycznej (98,95 MW/h), a ich podstawowym zadaniem będzie topienie śniegu. Ponownie został otwarty taras widokowy, który w związku z remontem zamknięto w roku 2010. Powierzchnia zabudowy wynosi 16 244 m2, a kubatura 344 974 m3. Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia