Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
przy Al. W. Korfantego 35

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci
Miasto Katowice
Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań
Warbud SA, Warszawa
JEMS Architekci Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Piotr Tobiszewski, mgr inż. Andrzej Glinka, mgr inż. Paweł Kornata
mgr inż. Franciszek Bieroński, mgr inż. Adam Jezierski, mgr inż. Ryszard Czerwiński
mgr inż. arch. Jacek Mroczkowski (architektura) dr inż. Piotr Pachowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim imprez. Ma także strefę dostępną do użytku publiczności – jest to zielone przejście przez dach budynku, który przybiera w tym miejscu formę przesmyku (doliny), a także – foyer główne, łączące wejście od strony placu honorowego z wejściem od strony projektowanej ul. Olimpijskiej. Oznaczenie tych przestrzeni jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy terenu poprzemysłowego. Funkcję budynku można ogólnie określić jako wystawienniczą, targową, widowiskową, kongresową, konferencyjną. Budynek zaprojektowano jako halę o wymiarach około 92 × 235 m, częściowo podpiwniczoną, o 1÷3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek podzielono dylatacjami na 8 części. Podział dylatacjami pokrywa się z podziałem na zróżnicowane systemy konstrukcyjne oraz częściowo odpowiada podziałowi funkcjonalnemu budynku. Budynek został w rzucie podzielony skośnym pasażem z dachem o konstrukcji stalowej, ze zmiennymi rzędnymi wysokościowymi oraz zmienną szerokością. W budynku można wyróżnić 4 strefy przestrzenno-funkcjonalne, o zróżnicowanej konstrukcji: A – sala wielofunkcyjna wraz z foyer i zapleczem – o konstrukcji żelbetowej, a dach o konstrukcji stalowej; B1 – część konferencyjno-biurowa, cała o konstrukcji żelbetowej; B2 – audytorium z zapleczem i część B3 – hol główny z foyer – o stalowej konstrukcji nośnej dachu połączonej ze stropem żelbetowym, pozostałe elementy – o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 21 721 m2, powierzchnia użytkowa 34 899 m2, a kubatura budynku 388 500 m3. Całość prac wykonano w ciągu 40 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia