Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty dydaktyczne i laboratoryjne
(Grupa IV)

Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę w Gdyni

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Organizator:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Kierownik robót:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdyni

Budimex SA, Warszawa
Forum Kultury Sp. z o.o., Gdynia
ARCH-DECO Sp. z o.o., Gdynia
mgr inż. Paweł Buko (do 02.02.2015), mgr inż. Sebastian Sarbiewski
(od 02.02.2015)
mgr inż. Agnieszka Chojnicka
mgr inż. Grażyna Skrzyńska-Chomka
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka (architektura), mgr inż. Tomasz Stawicki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Inwestycja obejmowała budowę siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu tego placu wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę.

W obiekcie znajduje się siedziba wymienionej szkoły i Pomorskiej Fundacji Filmowej oraz ogólnodostępne kino studyjne (3 sale). Część powierzchni jest wynajmowana na restaurację, klub, galerię i pomieszczenia biurowe. Parking pod Placem Grunwaldzkim jest ogólnodostępny. Ma 200 miejsc. Obiekt składa się z 4-kondygnacyjnego (w tym jednej kondygnacji na poziomie –1) budynku szkoły oraz 1-kondygnacyjnego garażu podziemnego.

Konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy monolityczny ze stropami prefabrykowano-monolitycznymi typu filigran oraz monolitycznymi sprężonymi oraz fundamentami w postaci stóp i ław fundamentowych. Elewacje budynku Szkoły Filmowej są wykonane jako szklane fasady strukturalne.

Dzięki inwestycji dokonano rewitalizacji Placu Grunwaldzkiego. Gdyńskie Centrum Filmowe charakteryzuje się imponującym rozwiązaniem architektonicznym. Pomiędzy Szkołą Filmową, Teatrem Muzycznym i Muszlą Koncertową usytuowano ścieżki spacerowe (także w wersji przystosowanej dla osób niedowidzących), estetyczne ławki i atrakcyjną zieleń. Całość została harmonijnie wpisana w otoczenie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1049 m2, powierzchnia użytkowa 1758,40 + 5145 m2, a kubatura budynku 11 073,77 + 28 188,83 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia