Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny Walewska Residence
wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie
przy ul. Walewskiej 4a

Inwestor, developer:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ATAL SA, Cieszyn
ATAL WYKONAWSTWO Sp. z o.o. S.K.A., Cieszyn
PDV Architekci, Piaseczno, Studio DWA Pracownia Architektoniczna
mgr inż. Gabriela German
mgr inż. Piotr Małachowski
mgr inż. arch. Przemysław Wielądek (architektura)
mgr inż. Jolanta Figura (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, developer i generalny wykonawca.


 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowany na terenie dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Pod częścią wysoką budynku zastosowano fundament w postaci płyty fundamentowej na palach, a pod częścią pozostałą – w postaci płyty fundamentowej posadowionej bezpośrednio. Konstrukcja budynku jest żelbetowa słupowopłytowa monolityczna, z wypełnieniem bloczkami silikatowymi drążonymi. Stropy oraz stropodach wykonano jako monolityczne żelbetowe. Elewacje mają okładzinę z płytek klinkierowych, płyt cementowo-wiórowych montowanych na podkonstrukcji, płyt elewacyjnych drewnopodobnych i drewna naturalnego (jako element dekoracyjny – modrzew syberyjski) impregnowanego podciśnieniowo.

Powierzchnia zabudowy wynosi 657,90 m2, powierzchnia użytkowa 2336 m2, a kubatura budynku 10 532 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia