Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wolno stojący z usługami komercyjnymi i garażem podziemnym „Wilga Park 2” w Krakowie
przy ul. Kobierzyńskiej 20

Inwestor, developer:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
„Wako” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WAKO-WILGA PARK 2
Spółka Komandytowa, Kraków
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „WAKO”
mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków
ARCHITEKTURA & CONSULTING Tomasz Fudali, Kraków
Andrzej Dzidek
mgr inż. Mieczysław Brożek
mgr inż. arch. Tomasz Fudali (architektura)
dr inż. Przemysław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor, deweloper.


 

Budynek ma 9 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Część nadziemna w poziomie parteru i pierwszego piętra składa się z 3 części, których kształt i lokalizacja zostały dostosowane do przebiegu dwóch linii kolektorów kanalizacji ogólnospławnej. Pozostałe kondygnacje budynku (od 2 do 8) zostały wykonane jako nadwieszone. Wytworzony w ten sposób podcień w poziomie parteru i pierwszego piętra stanowi nawiązanie urbanistyczne do istniejącego otoczenia.

W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż, z wjazdem za pomocą windy samochodowej, a także pomieszczenia techniczne. W parterze zaplanowano lokal usługowy oraz strefę wejściową budynku. Zaprojektowano lokale mieszkalne jednopokojowe o powierzchni użytkowej od 30 m2, dwu- i trzypokojowe o powierzchni 45÷80 m2, a także czteropokojowe i apartamenty do 140 m2. Wszystkie mieszkania mają balkony osłonięte przeszkleniami lub portfenetry.

Konstrukcję nośną budynku stanowi przestrzenny układ płytowo-tarczowy i płytowo-słupowy, z usztywniającymi trzonami komunikacyjnymi. Budynek posadowiono na płytach fundamentowych grubości 80 cm, pod którymi wykonano pale CFA średnicy 80 cm i długości 6,5÷11 m. Stropy i schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Stropodach stanowi płyta grubości 22 cm, z attykami grubości 15 cm.

Powierzchnia zabudowy wynosi 898,43 m2, powierzchnia użytkowa 3201,81 m2, a kubatura budynku 19 725,22 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia