Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty produkcyjno-handlowo-usługowe
(Grupa VI)

Zakład produkcji koncentratów białek serwatkowych (WPC)
i cukru mlecznego (laktozy) w Lidzbarku Warmińskim

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
POLMLEK Sp. z o.o., Warszawa
BUDIMEX SA, Warszawa

EGIS POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Krzysztof Lasota
mgr inż. Piotr Narloch
mgr inż. arch. Tomasz Burno (architektura),
mgr inż. Piotr Adamski (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja POLMLEK-u w Lidzbarku Warmińskim to obecnie największa w Polsce linia produkcyjna, która umożliwia przerób około 3 mln litrów serwatki na dobę. Inwestor postanowił zaangażować do realizacji projektu dwie firmy zarządzające: jedną jako generalnego wykonawcę robót budowlanych, drugą jako odpowiedzialną całościowo za projekt technologii.

Obecnie zakład w Lidzbarku Warmińskim wykorzystuje połowę swojego potencjału. Obiekty zakładu wybudowano tak, aby w przyszłości można było wyposażyć go w drugą taka samą liczbę urządzeń umożliwiających zwiększenie przerobu do 6 mln litrów mleka na dobę.

Zbudowano kilka obiektów o różnym przeznaczeniu i wysokości od 18 do 35 m. Główny budynek produkcyjny – wysokości 35 m ma konstrukcję żelbetową monolityczną słupowo-ścianowo-płytową. Stropodach, z wyłączeniem budynku socjalnego oraz budynku zbiorników serwatki, jest wykonany z płyt prefabrykowanych kanałowych sprężonych HC, a budynku socjalnego i budynku zbiornika serwatki – jako strop żelbetowy monolityczny oparty na ścianach murowanych.

Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymagała ścisłej współpracy BUDIMEX-u z technologami holenderskimi, niemieckimi, austriackimi i francuskimi odpowiedzialnymi za wyposażenie obiektu w maszyny i urządzenia, co wymusiło odpowiednie rozwiązania budowlane. W celu skoordynowania projektów technologii dostarczanych przez międzynarodowy zespół projektantów z projektem budowlanym obiektu wykorzystano technologię BIM.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4709,75 m2, powierzchnia użytkowa 14 539,12 m2, a kubatura budynków 125 314,91 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda I stopnia