Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 17,5 do 25 mln zł  
(Grupa II)

Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy z instalacjami wewnętrznymi w ramach IV etapu realizacji zespołu mieszkaniowego „Sadowa” w Gdańsku przy ul. Łąkowej

Inwestor, generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:

Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI SA, Gdańsk
Trzebiatowski architekci sp. z o.o., Sopot

tech. Wiesław Kalkowski
mgr inż. Sebastian Szulist
mgr inż. arch. Leszek Trzebiatowski, inż. arch. Waldemar Trzebiatowski,
mgr inż. arch. Krzysztof Pietras (architektura), inż. Marcin Trzewik (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 

Budynek mieszkalny z parterem przeznaczonym na usługi ma 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną garażową. Budynek jest dominantą kompozycyjną zespołu mieszkaniowego „Sadowa”, zlokalizowanego w śródmieściu Gdańska, w rejonie rewitalizowanego Dolnego Miasta. Wzdłuż północnej ceramicznej elewacji budynku znajduje się główna ulica wewnętrzna nowego kwartału, a ulica wzdłuż elewacji wschodniej wyznacza oś widokową, która zamyka centralny wewnętrzny ryzalit neorenesansowego budynku dawnych koszar piechoty. Forma budynku nawiązuje do przemysłowych poprzedników z XIX wieku. W rozrzeźbionym, wyniesionym nad teren, skrzydle południowym znajdują się obszerne mieszkania z dużymi tarasami, a w głównej bryle budynku z przeszklonym atrium – mieszkania mniejsze, w części przeznaczone na wynajem. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna o układzie płytowo-słupowym. Stropy są prefabrykowano-monolityczne typu filigran, biegi schodowe – prefabrykowane, a balkony – żelbetowe monolityczne.

Pod całym budynkiem zastosowano płytę fundamentową grubości 60 cm, z lokalnymi obniżeniami w miejscach występowania takich elementów, jak podszybia, pompy, studnie. Pod płytą wykonano pale przemieszczeniowe. Całość piwnic budynku, z uwagi na warunki gruntowo-wodne, wykonano jako tzw. białą wannę. Powierzchnia zabudowy wynosi 1257,10 m2, powierzchnia użytkowa 5765,08 m2, a kubatura budynku 23 994,77 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda I stopnia