Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa IX)

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (pododcinek „A”) 

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Dyrektor kontraktu:
Z-ca dyrektora kontraktu:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
konsorcjum firm: ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SA, Warszawa,
SAFAGE INGENIEURS CONSEILS, Warszawa
konsorcjum firm: BUDIMEX SA, Warszawa – lider
FERROVIAL AGROMAN S.A., Madryt, Hiszpania – partner

ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa, TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., Gdańsk

mgr inż. Robert Gumuła

mgr inż. Bartosz Alejski
inż. Michał Gocał
zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego pod kierownictwem Inżyniera
Rezydenta Krzysztofa Roszkowiaka
mgr inż. Krzysztof Krakowiak, inż. Włodzimierz Buszke (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmowała budowę drogi ekspresowej S7 długości 9,163 km, o przekroju poprzecznym dwujezdniowym. Szerokość każdej jezdni wynosi 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,5 m), szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, szerokość pasa dzielącego – 12 m, w tym obustronne opaski bitumiczne szerokości 0,5 m, szerokość pobocza ziemnego 1,25 ÷ 3,50 m.

W ramach inwestycji m.in. przebudowano dwa węzły drogowe i drogi, a także zbudowano drogi dojazdowe i zbiorcze. Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, budowę nowych obiektów, takich jak mosty i wiadukty, ściany oporowe, przejścia ekologiczne, przepusty z rur stalowych, a także przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz przebudowę i budowę urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Odcinek drogi ekspresowej, długości 920 m, oddano do użytku 8 miesięcy przed terminem umownym wraz z węzłem „Miłomłyn Północ”, a całą inwestycję 3 miesiące przed tym terminem. Podczas realizacji inwestycji szczególny nacisk położono na BHP pracowników, zgodnie z ideą „zero wypadków”, co zostało nagrodzone zdobyciem II miejsca w konkursie „Buduj bezpiecznie” zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w 2015 roku.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1 156 700,00 m2. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia