Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej 
(Grupa VIII)

Budynek Hotelu Sadova**** w Gdańsku przy ul. Łąkowej 

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
SADOWA Sp. z o.o., Gdańsk
ASM Biuro Inwestorskie sp. z o.o., Gdańsk
Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI SA, Gdańsk

Biuro Projektów DOMAR s.c., Gdańsk

mgr inż. Sebastian Szulist

mgr inż. Kazimierz Purowski
mgr inż. arch. Ryszard Domaracki (architektura),
mgr inż. Andrzej Szłuiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Hotel Sadova został wykonany jako budynek pięciokondygnacyjny podpiwniczony, z dachami mansardowymi. Elewacje odzwierciedlają historyczny podział zwartej bryły budynków na pięć kamienic przez zróżnicowanie okładzin, detalu oraz wysokości gzymsów. W rzucie ma kształt wydłużonego prostokąta o dłuższych bokach równoległych do ul. Łąkowej. Został usytuowany w obszarze rzutów budynków, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Elewacja budynku jest wkomponowana w istniejące otoczenie. Wykonane nowe nawierzchnie dróg i podjazdy do hotelu w znacznym stopniu zwiększyły estetykę otoczenia.

Budynek jest wyposażony w nowoczesny, energooszczędny, automatyczny system klimatyzacji z pompami ciepła. Obejmuje on zarówno pomieszczenia towarzyszące (sala konferencyjna, basen, hole), jak i pokoje hotelowe. Zastosowane rozwiązania materiałowe i instalacyjne zapewniły zachowanie wymaganych warunków ochrony pożarowej, poziomu hałasu w pomieszczeniach oraz emisji hałasu na zewnątrz.

Budynek spełnia wymagania hotelu czterogwiazdkowego. Nowoczesna konstrukcja żelbetowa stropowo-płytowa została posadowiona na palach wierconych. Część podziemna ma postać szczelnej wanny żelbetowej. Budynek jest posadowiony około 2 m poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej.

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych – parter bezpośrednio z poziomu chodnika oraz terenu działki, a kondygnacje hotelowe i podziemna skomunikowane trzema windami. Dla gości przewidziano miejsca parkingowe w części garażowej oraz na terenie działki. Powierzchnia zabudowy wynosi 1694,80 m2, powierzchnia użytkowa 7393,71 m2, a kubatura budynku 23 638,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia