Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe 
(Grupa VII)

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu
przy ul. Energetycznej

Zamawiający:
Generalny realizator inwestycji:Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., Warszawa

konsorcjum firm: Hitachi Zosen Inova AG, Zurych, Szwajcaria, HOCHTIEF Polska SA, Warszawa, HOCHTIEF Solutions AG, Essen, Niemcy – prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „HOCHTIEF EfW Poznań s.c.”
ATELIER ARCHITEKTURY s.c., Poznań; Proart Studio, Poznań

mgr inż. Bogdan Banaś

mgr inż. Janusz Sieroński

mgr inż. arch. Jakub Potok, mgr inż. arch. Anna Dąbek-Kaszkowiak (architektura), mgr inż. Robert Modzelewski, mgr inż. Andrzej Redmerski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.


 

Inwestycja polegała na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym budowie urządzeń do przekształcania odpadów wielkogabarytowych, instalacji do waloryzacji żużla, a także budowie węzła do zestalania i stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin. Obsłudze instalacji służy system sterowania, kontroli i monitoringu. Technologia umożliwia odzysk energii zawartej w odpadach i przekształcenie jej w energię elektryczną i cieplną. Inwestycja obejmuje budynek główny składający się m.in. z hali wyładunku odpadów, hali bunkra i budynku technicznego przekształcania odpadów komunalnych – tzw. boilera oraz halę turbiny o konstrukcji żelbetowej monolityczno-prefabrykowanej, magazyn waloryzacji żużla – o konstrukcji stalowej posadowiony na palach DSM, budynek biurowy – wykonany z prefabrykatów i jako murowany, obiekty pomocnicze murowano-żelbetowe, obiekty kontenerowe głównych rozdzielni elektrycznych oraz drogi wewnętrzne z nawierzchnią asfaltową.

Tego rodzaju instalację zastosowano w sektorze gospodarki odpadami po raz pierwszy w Polsce. Dokumentacja projektowa była opracowana w języku polskim i angielskim. Zespół inżynierów współpracujących przy opracowaniu projektu wykonawczego i technologii był międzynarodowy; składał się m.in. z projektantów polskich, szwajcarskich i niemieckich. Powierzchnia zabudowy wynosi 11 536 m2, powierzchnia użytkowa 17 871 m2, a kubatura budynku 215 133 m3. Całość prac wykonano w ciągu 43 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia