Nagroda II stopnia
Obiekty produkcyjno-handlowo-usługowe 
(Grupa VI)

„Galeria Grodova” w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. H. Sienkiewicza 

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
NAPOLLO 6 Sp. z o.o., Warszawa
P.H.U.B „Łucz-Bud” Sp. z o.o., Radom
Arkus Biuro Projektowo-Doradcze, Gliwice

mgr inż. Łukasz Wolszczak

mgr inż. Andrzej Lewgowd (9÷11.2015),
mgr inż. Marek Nowiński (od 11.2015)

dr inż. arch. Marek Gachowski (architektura),
mgr inż. Artur Frankow (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek jest pierwszym i obecnie jedynym obiektem handlowousługowym w Grodzisku Mazowieckim, zaliczanym do szeroko pojętych budynków galerii handlowych. Jego budowa znacznie przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności centrum miasta. Jednocześnie zlokalizowanie obiektu w pierzei ul. Sienkiewicza, która stanowi istotny element układu przestrzeni publicznych centrum Grodziska, wzbogaca strukturę programowo-przestrzenną oraz przywraca atrakcyjność tych pierzei.

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (dwie kondygnacje nadziemne) i garaż podziemny dla odwiedzających galerię. W budynku zastosowano różnorodne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe. Fundamenty w postaci płytowej żelbetowej oraz ław i stóp żelbetowych posadowiono na palach. Ściany są żelbetowe i murowane z bloczków silikatowych. Zastosowano fasady aluminiowe słupowo-ryglowe tradycyjne oraz nowoczesne wentylowane. Budynek podzielono na 3 strefy funkcjonalne: na poziomie –1 parking podziemny i pomieszczenia techniczne, na poziomie 0 – lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne na wynajem, market spożywczy, strefa dostaw, na poziomie +1 – lokale usługowo-handlowe, a także zespół pomieszczeń biurowych zarządu obiektu. Komunikację miedzy strefami zapewniają windy oraz schody ruchome.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3760,39 m2, powierzchnia użytkowa 8676,22 m2, a kubatura budynku 50 664,51 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia