Nagroda II stopnia
Obiekty biurowe 
(Grupa V)

Budynek biurowo-usługowy z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną CH2M Center w Krakowie
przy ul. Marii Konopnickiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Dyrektor projektu:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
„3One” Sp. z o.o., spółka komandytowa, Kraków
RE-Bau Sp. z o.o., Kraków
PRC Architekci Sp. z o.o., Warszawa

mgr inż. Karol Wnęk

mgr inż. Adam Mikuliński

mgr inż. Agnieszka Zwierz
mgr inż. arch. Borys Juraszyński, mgr inż. arch. Ewa Nieścioruk (architektura),
inż. Witold Rybiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek ma 8 kondygnacji naziemnych, w tym nadbudówkę stanowiącą kondygnację techniczną. W części podziemnej dwukondygnacyjnej znajduje się dwupoziomowy garaż, pomieszczenia techniczne, postojowe dla rowerów z zespołem szatni i pryszniców dla rowerzystów. W parterze budynku ze strefy recepcyjnej są dostępne: hall windowy, powierzchnie biurowo-usługowe do aranżacji przez przyszłych najemców, dwa zespoły toalet oraz kantyna – restauracja z zapleczem.

Pomieszczenia biurowe – przewidziane na wynajem – zlokalizowano w dwóch skrzydłach budynku: północnym i południowym oraz w części frontowej – wschodniej, od strony ul. M. Konopnickiej. Na dachu, poza przestrzeniami technicznymi, zaprojektowano taras widokowy z powierzchniami zielonymi. Balkony – tarasy, również z powierzchniami zielonymi, zaprojektowano na kondygnacjach +6 i +2 oraz na podium wydzielonym na parterze od strony południowej.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa słupowo-płytowa z trzonami monolitycznymi. Część podziemną wykonano jako „białą wannę”. Budynek jest obecnie wynajęty międzynarodowej wielobranżowej firmie projektowej jako jej główna siedziba w Europie Centralnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2643,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku 13 237,60 m2 i garaży 4542,96 m2, a kubatura budynku 64 579,71 m3 (część nadziemna) i 27 457,28 m3 (część podziemna). Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia