Nagroda II stopnia
Obiekty biurowe 
(Grupa V)

BUSINESS GARDEN WARSZAWA etap II w Warszawie
przy ul. Żwirki i Wigury

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
VASTINT POLAND Sp. z o.o., Warszawa
HOCHTIEF POLSKA SA, Oddział w Warszawie
JSK ARCHITEKCI Sp. z o.o., Warszawa

mgr inż. Aleksander Olszewski

mgr inż. Emil Tyśnicki

mgr inż. arch. Mariusz Rutz, mgr inż. arch. Zbigniew Pszczulny (architektura),
mgr inż. Jerzy Rafał Proczka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca.


 

W skład drugiego etapu kompleksu Business Garden wchodzi pięć budynków biurowych z niewielką powierzchnią usługową. Zespół składa się z budynków energooszczędnych, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania projektowe i techniczne. Umożliwiono użytkownikom częsty i bezpośredni kontakt z zielenią, wodą, pomnikami przyrody, zapewniono wygodne i atrakcyjne pomieszczenia na potrzeby użytkowników o bardzo zróżnicowanych wymaganiach w zakresie funkcjonalno-przestrzennym.

Budynki nr 3 i nr 4, zrealizowane we wschodniej części działki, mają 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne wspólne, na których zlokalizowano parkingi na samochody osobowe oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Wjazd do garażu zaprojektowano pomiędzy tymi budynkami jako niezależny.

Budynek nr 5, zlokalizowany w środkowej części działki, ma 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, na której znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Część podziemna budynku jest połączona z kondygnacją –1 budynku nr 6, umożliwiając korzystanie z garażu podziemnego pod budynkami nr 6 i nr 7. Budynki nr 6 i nr 7 zostały zlokalizowane w południowo-zachodnim narożniku działki. Mają 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne, w których znajdują się: parking na samochody osobowe oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Konstrukcję nośną budynków stanowią słupy, ściany, podciągi i stropy żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne. Sztywność przestrzenną zapewniają ściany klatek schodowych i szybów windowych.

Business Garden to zespół siedmiu budynków biurowo-usługowych, usytuowanych w nowo projektowanym parku. Zamysł całego założenia opierał się na koncepcji stworzenia silnej architektonicznie ramy wzdłuż ulic okalających ponad 6-hektarowy teren oraz spokojnego zielonego wnętrza, chronionego przed hałasem miejskim.

Powierzchnia zabudowy budynków nr 3÷7 wynosi 10 945,00 m2, powierzchnia użytkowa 39 125,00 m2, a kubatura 382 644,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda II stopnia