Nagroda III stopnia
Obiekty przemysłowe 
(Grupa VII)

Hangar dla samolotów transportowych i pasażerskich wraz z płytą przedhangarową w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA, Bydgoszcz
Warbud SA, Warszawa
DB PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Tomasz Kobyliński
mgr inż. Renata Walendowska

arch. Janusz Falkiewicz (architektura),
mgr inż. Bogdan Makagon, mgr inż. Marcin Palenceusz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek jest funkcjonalnie podzielony na część hangarową – wyższą i część socjalno-techniczną – niższą. Część hangarowa obejmuje halę obsługi i halę malarni, do których z trzech stron przylegają jednokondygnacyjne dobudówki. Dwie z nich stanowią części socjalno-magazynowe, powiązane funkcjonalnie z wydzielonymi halami hangaru, a trzecia – część techniczną i przylega do obu hal. Obiekt nie ma podpiwniczenia. Hala malarni służy do wykonywania prac przygotowawczych i lakierowania poszycia samolotu lub jego części. Jest wyposażona w szereg instalacji specjalistycznych.

Hala obsługi jest wykorzystywana do obsługi samolotów we wszystkich warunkach meteorologicznych. Jest wyposażona w oświetlenie sztuczne, podzielone na kilka sekcji, aby przy wykonywaniu obsługi w jednej części hali można wyłączyć oświetlenie w pozostałej części. Wykonano suwnicę do przesuwu podłużnego i poprzecznego (do demontażu elementów wielkogabarytowych z samolotu, jak usterzenia pionowego, poziomego, klapy, slotów, spojlerów).

Konstrukcję obiektu stanowią stopy i ławy fundamentowe oraz podwaliny żelbetowe monolityczne, słupy nośne i belki konstrukcji szkieletowej, płyty stropowe prefabrykowane, kratownice stalowe o rozpiętości 58,30 m w osiach podpór. Ściany zewnętrzne hangaru wykonano z płyt warstwowych z okładzinami metalowymi i rdzeniem z wełny mineralnej TRIMO. Dach nawiązuje do tradycyjnych form tego rodzaju budynków – dachu łukowego opartego na konstrukcji szkieletowej, z przeszkleniem w bramach od strony płyty lotniskowej. Zastosowano największą w Polsce i jedną z największych w Europie jednoskrzydłową bramę hangarową. Bramę przesuwną segmentową o świetle przejazdu 118,00x17,00 m stanowią dwa skrzydła przesuwne o wymiarach około 59,00x17,00 m.

Powierzchnia zabudowy wynosi 10 003,10 m2, powierzchnia użytkowa 8326,30 m2, a kubatura budynku 195 069,90 m3. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.