Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł 
(Grupa III)

Budynek mieszkalno-usługowy AWIATOR DELTA
w Gdańsku, Al. Jana Pawła II

Inwestor:


Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ALLCON OSIEDLA APARTAMENTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: AWIATOR ALLCON OSIEDLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) Gdynia
ALLCON BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
(dawniej: ALLCON BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) Gdynia
MS Architect Marcin Sienkowski, Sopot

inż. Łukasz Pernak (13.11.2014 – 09.06.2015), mgr inż. Krzysztof Nowik
(09.06.2015 – 01.06.2016), mgr inż. Kamila Kupryjanow (od 01.06.2016)
mgr inż. Leszek Kuziora
mgr inż. arch. Marcin Sienkowski, mgr inż. arch. Krzysztof Kaletowski
(architektura), mgr inż. Andrzej Meronk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek Delta z garażem podziemnym to jeden z czterech budynków kompleksu mieszkalno-usługowego Awiator w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 3A. Budynek składa się z dwóch części: 14- i 12-kondygnacyjnej. Łącznie ma 151 mieszkań o powierzchni od 33,61 do 113,79 m2 oraz 8 lokali usługowych o powierzchniach od 39,02 do 56,47 m2. Na parterze oraz kondygnacji podziemnej są zlokalizowane hale garażowe z zespołami komórek lokatorskich. W budynku zainstalowano cztery nowoczesne dźwigi osobowe, po dwa w każdej sekcji. Na pierwszym piętrze znajduje się taras rekreacyjny o powierzchni 780 m2 z dużą ilością zieleni, tarasami z drewna egzotycznego, ławkami oraz placem zabaw dla dzieci. Fundament części mieszkalnej budynku stanowi płyta fundamentowa, a części technicznej – stopy i ławy fundamentowe. W mieszkaniach zastosowano stolarkę okienną z wkładami szybowymi o podwyższonym współczynniku izolacyjności akustycznej. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, ze ścianami osłonowymi murowanymi z pustaków ceramicznych. Biegi schodowe wykonano z elementów prefabrykowanych. W części stropu nad garażem zastosowano sprężone płyty stropowe. Stropodach wykonano jako odwrócony, z izolacją ze styroduru i warstwą dociskową ze żwiru. W trakcie realizacji, po wykonaniu izolacji z papy, przeprowadzono 72-godzinną wodną próbę szczelności każdej z części stropodachu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2171,60 m2, powierzchnia użytkowa 15 804,30 m2, a kubatura budynku 62 716,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.