Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 17,5 do 25 mln zł 
(Grupa II)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą ACCENT ECO w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o., Warszawa
MIKOB Mirosław Kobielarz, Warszawa
PBM Południe S.A., Warszawa

Architekci Dawidczyk & Partnerzy sp. z o.o., Warszawa
Eugeniusz Nowak
mgr inż. Marcin Rusak
mgr inż. arch. Tomasz Dawidczyk (architektura),
mgr inż. Jolanta Figura (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Kompleks składa się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Budynki mają pięć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną – garażową. Każdy z budynków ma jedną klatkę schodową, z windą osobową obsługującą wszystkie kondygnacje. Z każdej klatki schodowej jest dostępny wyłaz na dach budynku.

Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna. Ściany osłonowe są murowane, ocieplone. Ściany działowe wykonano z bloczków gipsowych. Kompleks Accent Eco to pierwsza poza Francją inwestycja mieszkaniowa w Europie, legitymująca się certyfikatem HQE International – certyfikatem budownictwa wysokiej jakości, przyjaznego dla środowiska.

Ekspozycja budynku na kierunku wschód – zachód zapewnia maksymalne doświetlenie mieszkań. W budynku zastosowano instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w części budynku oraz oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu. Na ostatniej kondygnacji znajdują się tarasy. Na terenie całego kompleksu zwracają uwagę elementy małej architektury, zróżnicowana roślinność i ogródek, stojaki na rowery, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe. Obiekt wyróżnia także nowatorskie rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych oraz zastosowanie na elewacji nowych tynków i okładzin.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1918,71 m2, powierzchnia użytkowa 8359,25 m2, a kubatura budynku 45 318,94 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.