Nagroda III stopnia
Obiekty komunikacji drogowej i kolejowej
(Grupa VIII)

Rozbudowa górnej płyty Dworca Autobusowego MDA S.A. w Krakowie wraz z komercjalizacją lokali przy ul. Bosackiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Małopolskie Dworce Autobusowe S.A., Kraków
KONSBUD II Sp. z o.o., Sp.k., Nowy Sącz
Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Michał Halibart
mgr inż. Robert Ryży
mgr inż. arch. Ryszard Frankowicz (architektura),
mgr inż. Maciej Krauzowicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Budynek stanowi wielkomiejski terminal komunikacyjny. Jest zlokalizowany na ograniczonej powierzchniowo działce w centrum komunikacyjnym Krakowa. Zapewnia obsługę 1200 autobusów na dobę, w tym również przesiadających się do pociągów na, bezpośrednio sąsiadującym, dworcu kolejowym. Budynek ma 3 kondygnacje. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczno-magazynowe, na parterze dolną płytę autobusową, lokale komercyjne i połączenia z dworcem kolejowym, a na piętrze rozbudowaną górną płytę autobusową z peronami, lokalami obsługi pasażerów i lokalami komercyjnymi. Budynek jest połączony blokiem komunikacji pionowej z górnym parkingiem.
Wykonana konstrukcja żelbetowa fundamentów, ścian, słupów, podciągów, stropów i płyt autobusów została przystosowana do możliwości przyszłej nadbudowy mającej do 11 kondygnacji, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-hotelowej.
Budynek wyposażono w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie, wentylację mechaniczną i klimatyzacje, telekomunikację, CCTV, instalację rozgłaszania komunikatów w tym DSO, oraz w pełni objęto monitoringiem bezpieczeństwa, sterowanym BMS, a także wyposażono w monitory informacji wizualnej stałej i zmiennej. Dzięki bardzo dobrej jakości robót betoniarskich stan surowy pozostawiono jako estetyczne wykończenie (beton architektoniczny). Zastosowano też nowoczesne okładziny z płyt.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1750,00 m2, powierzchnia użytkowa 2486,00 m2, a kubatura budynku
21 500,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.