Nagroda III stopnia
Obiekty biurowe
(Grupa VI)

AURA SKY ETAP I w Warszawie przy pl. Marii Rodziewiczówny

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
MILL-YON Gdańsk Sp. z o.o., Warszawa
Biuro Inwestycyjne SDIS Sp. z o.o., Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
KIPP Projekt Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Paweł Prażmowski
mgr inż. Robert Michalski
mgr inż. arch. Adrian Górecki (architektura),
mgr inż. Andrzej Kołdej (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Inwestycja obejmowała 3 budynki o wysokości 5, 9 i 26 kondygnacji, tworzące zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz lokalami usługowymi i biurowymi. Liczba miejsc postojowych wynosi: 286 na poziomie –1, 56 na poziomie parteru i 66 na poziomie +1,5. Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa. Budynek 26-kondygnacjny został posadowiony na płycie fundamentowej, pod którą wykonano 205 pali CFA średnicy 600 mm i długości od 18 do 21 m, a budynek 9-kondygnacyjny – na płycie fundamentowej. Budynki mają dachy płaskie, wykonane jako tzw. zielone. Ściany ocieplono według systemu BOLIX.
Na budynku wysokościowym zastosowano mocowanie płyt ocieplenia za pomocą łączników mechanicznych. Od kondygnacji +17 zastosowano ogrody zimowe a na kondygnacji +24, +25 tarasy zielone. Patio zlokalizowano na kondygnacji +1,5. Powierzchnia zabudowy wynosi 4519,24 m2, powierzchnia użytkowa 24 229,00 m2, a kubatura budynków 165 651,97 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.