Nagroda III stopnia
Obiekty biurowe
(Grupa VI)

Budynek biurowy – nowa siedziba firmy Transprojekt
Gdański Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Zabytkowej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., Gdańsk
P.U.I. MADRO Robert Madziński, Sopot
DEKPOL SA, Pinczyn
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Kamil Sałacki
mgr inż. Robert Madziński
mgr inż. arch. Marta Jastrzębska-Milewska (architektura),
mgr inż. Dawid Szpilewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Inwestycja stanowi rozbudowę istniejącej siedziby firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Projekt budynku został wykonany przez przyszłych użytkowników. Został umiejętnie wpisany w otoczenie. Nawiązuje do architektury i elewacji starego budynku biura. Budynek został wykonany w całości, łącznie z sieciami zewnętrznymi i zagospodarowaniem, z wykorzystaniem technologii BIM. Budynek biurowy ma cztery kondygnacje. Jego konstrukcję stanowi ustrój płytowo- słupowy. Jest posadowiony na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe słupy, ściany, belki i prefabrykowano-monolityczne stropy typu „filigran”. Ściany są murowane z bloczków silikatowych i betonu komórkowego.
Elewacja jest wentylowana, z kasetami z płyt kompozytowych i blachy fałdowej, częściowo otynkowana. Ściany wewnętrzne wykonano z bloczków betonu komórkowego i wzmocniono słupami żelbetowymi. Stropodach jest płaski żelbetowy, pokryty papą termozgrzewalną. Zastosowano stolarkę okienną aluminiową, szkloną zestawami 3-szybowymi oraz stolarkę drzwiową drewnianą, aluminiową i stalową. Wentylacja jest mechaniczna z klimatyzacją. Miejsca parkingowe są zapewnione dla wszystkich pracowników biura z rezerwą dla gości.
Powierzchnia zabudowy wynosi 600,00 m2, a kubatura budynku 8442,24 m3. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.