Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 25 do 50 mln zł
(Grupa II)

APARTAMENTY MARYMONT Warszawa Bielany przy ul. Smoleńskiego

Inwestor, deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
MATEXI Polska I Sp. z o.o. Lektykarska Sp.k., Warszawa
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa ŁUCZ-BUD Sp. z o.o., Radom
MKC Architektura Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
mgr inż. Jarosław Maj
inż. Mirosław Sosnowski
mgr inż. arch. Marek Mierzejewski (architektura),
mgr inż. Marek Czapski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili inwestor, deweloper i generalny wykonawca.


 

Osiedle składa się z 12 budynków o 3 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (2 hale garażowe). Konstrukcję części podziemnej stanowi ustrój żelbetowy monolityczny, a kondygnacji nadziemnych – ustrój żelbetowy słupowo-płytowy i ścianowo-płytowy. Ściany są wykonane z elementów murowych. Elewacje budynków zostały wykonane metodą BSO i otynkowane. Na fragmentach wykonano okładzinę wentylowaną z płyt w kolorze drewnopodobnym. Zastosowano izolację termiczną ze styropianu lub wełny mineralnej grubości 15 cm, stolarkę okienną drewnianą oraz balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym w kolorze drewnopodobnym stanowiące obudowę loggii na każdej kondygnacji. Na każdym z budynków mieszkalnych zostały rozmieszczone nieregularnie loggie w formie wykuszy. Elementem charakterystycznym terenów zewnętrznych są gabiony wypełnione lub puste. Na terenie zewnętrznym znajdują się „donice” wykonane z elementów prefabrykowanych, które wytyczają „strefy” wypoczynkowe dla mieszkańców. Budynki sąsiadują z atrakcyjnymi zakątkami dzielnicy Żoliborz, z zachowaniem pełnego dostępu do infrastruktury miasta.
Powierzchnia zabudowy wynosi 3666,03 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań 7530,30 m2, a kubatura budynków 134 796,13 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.