Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowo-produkcyjne
(Grupa VII)

Rozbudowa Centrum Dystrybucyjno-Handlowego o halę magazynową, budynek biurowy, budynek portierni wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łomna Las, gmina Czosnów – etap I

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PROFIX sp. z o.o., Łomna Las, gm. Czosnów
KORPORACJA RADEX S.A., Warszawa
Democo Poland Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
Chmielewski, Skała Architekci s.c., Warszawa
mgr inż. Mariusz Toboła, mgr inż. Maciej Pytlik, mgr inż. Arkadiusz Borkowski
inż. Henryk Tawdul
mgr inż. arch. Jarno Chmielewski (architektura),
inż. Grzegorz Mazurek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor zastępczy.


 

Rozbudowa Centrum Dystrybucyjno-Handlowego w miejscowości Łomna Las obejmuje zespół budynków obsługujących nowo wybudowaną i istniejącą, połączoną łącznikiem, halę magazynową, zrealizowaną w ramach rozwoju ekonomicznego fi rmy PROFIX Sp. z o.o. w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Położono duży nacisk na energooszczędność rozwiązań budowlanych i zapewnienie prawidłowego ekonomiczno-organizacyjnego funkcjonowania zakładu, w połączeniu z wysoką ochroną życia ludzkiego i umożliwieniem szybkiej ewakuacji pracowników. Zaplanowano realizację zamierzenia inwestycyjnego w trzech etapach. Etap I obejmuje: budynek południowej hali magazynowej o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej, łącznik przykryty zielonym dachem, łączący budynek południowej hali z budynkiem istniejącym, budynek serwisu i hafciarni o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, adaptację pomieszczenia w istniejącej hali magazynowej na potrzeby kotłowni, budynek portierni wysokości jednej kondygnacji, wiatę gospodarczą, a także zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą oraz infrastrukturą techniczną, zbiornikiem pompownią wody do instalacji tryskaczowej.
Budynek hali magazynowej zaprojektowano o konstrukcji stalowej, z główną konstrukcją nośną w postaci ram z blachownic spawanych ze środnikiem falistym (dźwigary i słupy) według projektu oszczędnościowego Zeman HDF. Dźwigary o zmiennej wysokości oparto na stalowych słupach, zamocowanych w żelbetowych stopach fundamentowych. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako lekką obudowę z płyt warstwowych PIR grubości 12 cm, w układzie poziomym. Dach wykonano z blachy trapezowej T50 układanej na płatwiach kratowych, ocieplony styropianem i pokryty membraną dachową PROTAN 1,2.
Powierzchnia zabudowy wynosi 9083,35 m2, powierzchnia użytkowa 10 369,49 m2, a kubatura budynków 74 461,51 m3. Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia