Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi w Toruniu przy ul. Freytaga

Inwestor:
Generalny wykonawca:Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:


Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Toruń
Konsorcjum firm: BNP Pro – Invest – VIMAG Lider: „BNP Pro – Invest”
Sp. z o.o., Toruń – budynki ul. Freytaga 12-12A, 16-16A, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa „SOLBUD” Sp. z o.o., Toruń – budynki
ul. Freytaga 14-14B, 18-18A
arch. Marek Rudnicki projektowanie i nadzór, Toruń
mgr inż. Andrzej Mowiński (Freytaga 12-12A, 16-16A), mgr inż. Łukasz
Różański (Freytaga 14-14B, 18-18A do 7.07.2017 r.), mgr inż. Józef Rusiecki
(od 07.2017 r.)
tech. Krzysztof Meler (Freytaga 12-12A, 16-16A),
mgr inż. Bartosz Szczęsny (Freytaga 14-14B, 18-18A)
mgr inż. arch. Marek Rudnicki (architektura),
inż. Leszek Wiśniewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Do Konkursu zgłoszono cztery z jedenastu nowoczesnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na nowo powstającym osiedlu JAR w Toruniu. Charakteryzują się one zastosowaniem nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych oraz najwyższą jakością wykonania. Usytuowanie budynków przy lesie sprzyja walorom krajobrazowym, a ekspozycja wschodnio-zachodnia mieszkań – dużemu nasłonecznieniu. Całość uzupełnia starannie zaprojektowana i wykonana zieleń oraz elementy małej architektury. W budynkach zastosowano pompy ciepła powietrze – woda, stanowiące odnawialne źródło energii. Ściany nośne i działowe budynków wykonano z pustaków ceramicznych POROTHERM. W części podziemnej znajdują się garaże. Wszystkie budynki są trzykondygnacyjne. Budynki przy ul. Freytaga 12-12A, 16-16A i 18-18A mają po dwie klatki schodowe, a budynek przy ul. Freytaga 14-14B – trzy klatki schodowe.
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków wynosi 3501,52 m2, powierzchnia użytkowa 5306,73 m2, a kubatura budynków 37 563,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy (budynki 12,-12A, 14-14B), 14 miesięcy (budynek 16-16A) i 16 miesięcy (budynek 18-18A).

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia