Nagroda III stopnia
Obiekty przebudowane i rewitalizowane
(Grupa VI)

Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka”, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele administracji i kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Łaga Mieczysław Firma Ogólnobudowlana „MISECO”, Baniocha
„LUB COM” Sp. z o.o., Lublin
tech. Mieczysław Łaga
mgr inż. Roman Lulis
mgr inż. arch. Franciszek Łasocha (architektura),
mgr inż. Andrzej Szymański (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Willa „Niespodzianka” została zbudowana na początku XX wieku w stylu eklektycznym, z detalami secesyjnymi. Powstała jako dom letniskowy po parcelacji gruntów jordanowickich przez hrabiego Henryka Skarbka. Teren, na którym wzniesiono willę, należał do doktora Bojasińskiego. W 1901 r. działka została zakupiona przez petersburskiego architekta Józefa Moszyńskiego. Budowę zakończono w 1903 r. Willa była otoczona ozdobnym ogrodzeniem z neogotycką bramą i furtką, które zostały rozebrane podczas poszerzania ulicy Kościuszki. Po wykonaniu adaptacji budynek pełni funkcje administracyjną oraz centrum pracy twórczej. Budynek jest murowany i wzniesiony na nieregularnym planie. Składa się z dwóch brył w postaci prostopadłościanów – leżącego i stojącego oraz cylindrycznej wieży. Obie części mają dachy dwuspadowe. Wieża jest stożkowa, ze świetlikami, zwieńczona iglicowym szczytem. W kratach balkonu umieszczono motywy secesyjne. Dach oparto na ozdobnych konsolach. Budynek jest dwukondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych w rzucie 17,29 × 16,71 m. Wysokość od poziomu terenu do kalenicy w części niższej wynosi 7,18 m, w części wyższej 9,05 m, a wieży – około 20 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 235,50 m2, powierzchnia użytkowa 293,00 m2, a kubatura budynku 1572,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.