Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 25 do 30 mln zł
(Grupa VI)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Nowe Kolibki” w Gdyni przy ul. Bernadowskiej

Inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inne jednostki:


Menadżer projektu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:


NVEST KOMFORT Spółka Akcyjna, Sp. K., Gdynia
STALBUD, Ostaszewo
Roark Studio Sp. z o.o., Sopot
Pracownia Projektowa SANPRO s.c., Gdańsk, iMTM, Małecki&Marzec, Sopot,
POTE architekci sp. z o.o., Gdańsk, RSAK Architektura Krajobrazu, Konstancin Jeziorna, Pronetbud, Gdańsk
mgr inż. Włodzimierz Mrozowski
mgr inż. Katarzyna Skwarek
mgr inż. Andrzej Skura
dr inż. arch. Jakub Bladowski (architektura),
mgr inż. arch. Tymoteusz Małecki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji.


 

W I etapie inwestycji zrealizowano dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne w formie trzech brył naziemnych z dwoma garażami podziemnymi i lokalem rekreacyjno-sportowym. Budynki są położone w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ich konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy ścianowo- słupowy. Zastosowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław, stóp i płyt fundamentowych. Stropy są żelbetowe płytowe, zbrojone krzyżowo, oparte na ścianach nośnych i słupach. Stropodach żelbetowy płaski jest wykorzystany częściowo jako taras. Elewacja budynków została wykonana jako wentylowana pokryta płytami kamiennymi z łupka oraz wykończona wyprawą cienkowarstwową. Część balkonów obudowano przesuwnymi tafl ami szkła. Założono szereg kameralnych wnętrz urbanistycznych, które są nanizane na sieć pieszych ścieżek. Ruch kołowy wyprowadzono z zasadniczego terenu osiedla, co ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz poczucie komfortu. Szereg zielonych placów i ścieżek wzbogacono miejscami relaksu i wypoczynku, z kaskadami i zbiornikami wodnymi oraz licznymi drzewami. Forma architektoniczna budynków odznacza się prostotą i nawiązuje do tradycyjnej architektury gdyńskiej, wzbogaconej nowoczesnymi detalami.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1668,00 m2, powierzchnia użytkowa 6301,00 m2, a kubatura budynków
16 765,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.