Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Słowiańskiej w Bydgoszczy

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI, Bydgoszcz
„Baupol” Sp. z o.o., Bydgoszcz,
Autorska Pracownia Architektury VECTOR s.c. Grzegorz Wdowiak, Danuta Wdowiak, Bydgoszcz
mgr inż. Paweł Janicki
mgr inż. Krzysztof Stępniak
mgr inż. arch. Grzegorz Wdowiak (architektura), mgr inż. Juliusz Kulczyński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Budynek ma sześć kondygnacji. W podpiwniczeniu znajduje się garaż podziemny, od strony południowej również poza obrysem budynku. Budynek jest 5-klatkowy, z windami zapewniającymi komunikację z poziomu garażu podziemnego. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się mieszkania, które na ostatniej kondygnacji są z antresolami. Budynek został zrealizowany jako tradycyjny na żelbetowej płycie fundamentowej. Ściany wykonano z cegły SILKA – zewnętrzne grubości 24 cm, ocieplone styropianem grubości 16 cm, a ściany wewnętrzne – grubości 8 i 12 cm. Zastosowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu „fi ligran”. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną i rekuperacyjną. Zastosowano także instalację solarną i fotowoltaiczną, które zapewniają dodatkowo zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1475,40 m2, powierzchnia użytkowa 9120,76 m2, a kubatura budynku
24 626,05 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.