Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowo-handlowe
(Grupa II)

Centrum Handlowe Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245 w Łodzi

Inwestor:
Projekt Menager:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Inter Ikea Centre Polska SA, Janki
Port Łódź mgr inż. Jacek Lipiński
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON SA, Sosnowiec
dyrektor budowy inż. Grzegorz Dąbek, inż. Andrzej Spyra
tech. Marek Gorczyński
mgr inż. arch. Piotr Kowalczyk (architektura), mgr inż. Piotr Falęcki (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Budynek ma kondygnację nadziemną i parking podziemny. Powierzchnia całkowita działki (terenu) wynosi 350 392 m2, powierzchnia zabudowy 119 285 m2, powierzchnia użytkowa budynku 217 427 m2, a kubatura 1 337 037 m3.

Centrum handlowe ma powierzchnię ponad 127 tys. m2. Znajduje się w nim ponad 200 sklepów i punktów usługowych. Konstrukcja budynku została wykonana głównie z elementów prefabrykowanych, w tym sprężonych stropowych płyt kanałowych, słupów i rygli. Jedynie część centralna budynku - w tym stropy wokół wejść i schodów ruchomych oraz fundamenty - ma konstrukcję żelbetową monolityczną. Konstrukcję przekrycia stanowią stalowe dźwigary kratowe.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.